Til Bestilling

        

Et begrenset antall helårsplasser - ta kontakt for mer informasjon. 

Standardplass hele juli måned tilbys for kr 10.000,- 

Se for øvrig under tilbud og pakker for mer informasjon.

 
 
 

Hallingdal Feriepark AS | Adresse: Myrovegen 15, 3570 Ål | Telefon: 32 69 92 00 | E-post: post@feriepark.no